Общество

Приет Закон за реституцията

На тази дата, през 1992 година, 36-то Народно събрание на РБългария приема Закон за реституцията, с който се възстановява социалната справедливост по отношение на бившите собственици, нарушена от Народната власт след 9 септември 1944 г.

Коментари