Институции

Приемът за безплатните ИТ обучения на Училищна Телерик Академия в Пещера се удължава до 25 октомври

Написано от Пещераинфо

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ
инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви днес, че ще приема кандидатури на ученици
в 8-12 клас за обучението си по дигитални науки в Пещера до 25 октомври. Участието в ИТ
програмата е безплатно, а кандидатстването за нея става през сайта на Училищна Телерик
Академия.
Школа за 8-12 клас
С практическа насоченост и модерна програма, обучението „Дигитални науки“ подпомага
кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация. Те
научават какво стои зад новите технологии и как да ги управляват.
Обучението ще се провежда в СУ „Св.Климент Охридски“, с подкрепата на Община Пещера.
Стартира в началото на ноември и ще продължи до юли 2021 г., а форматът (онлайн или
присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи.
Кандидатстване и входен изпит
От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. Необходимо е да
кандидатстват през сайта и да се явят на входен изпит онлайн до 25 октомври. Изпитът
включва 30 логически задачи под формата на тест и е с продължителност 45 мин.
Подготовка за професиите на бъдещето
Интерактивните програми на Училищна Телерик Академия развиват креативността и
логическото мислене на учениците и изграждат у тях дигитални компетенции и умения за
решаване на проблеми. Придобитите познания са полезни за всички сфери на развитие и
професии, включително и в един от най-перспективните сектори у нас – ИТ. След успешно
завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през
следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна
програма.

Коментари