Общество

Прерязаха лентата на пречиствателната станция

Пещера.В Пещера бе открита новата пречиствателна станция, изградена по проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”. Това стана на официална церемония, чиито гости бяха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, народният представител Десислава Костадинова и заместник – областният управител Гинче Караминова. На откриването присъстваха кметът Георги Козарев, председателят на Общински съвет Пещера Анастасия Младенова, заместник-кметовете на Общината, съветници.
Новооткритото съоръжение е на обща стойност от 26 милиона лева и е един от най-мащабните инфраструктурни проекти, реализирани на територията на община Пещера. Освен изграждането на пречиствателната станция, по проекта са изпълнени рехабилитация на 17 км водопроводна мрежа и е доизградена и реконструирана 21 км канализационна мрежа.

При откриването на пречиствателната станция екоминистърът акцентира върху това, че тази инвестиция допринася за подобряване на живота на хората, създава по-добри условия за привличане на инвеститори и разбира се допринася за опазване на околната среда. Пред присъстващите Василева каза още:”Преди реализирането на поекта повече от 90% от водопровода е бил с етернитови тръби, на възраст повече от 40 години. Частично изградена канализационна мрежа, по-голямата част от която построена преди Втората световна война. Всички отпадъчни води се вливаха директно в Стара река, сега можем да се похвалим с цялостно изпълнение на проекта, който осигурява модерни ВиК услуги. Осигурява на 100% събиране на отпадъчните води, пречистена на 100% на водата.”
На подобреното качество на питейната вода акцентира и кметът на Пещера Георги Козарев. Той посочи, че общината е изпълнила с този проект директивите на Европейския съюз за екологично чиста община. Освен това Козарев изтъкна фактът, че след изграждането на проекта няма нито една авария по водопровода, което е изключително важно, тъй като намалява загубите на вода.

Символичният старт на станцията с прерязване на лентата дадоха кметът Козарев, министър Василева и управителя на фирмата изпълнител.

Коментари