Любопитно

Преобразуване на Висшето училище в университет

На 23 януари, през 1904 година, е приет закон за Университета, който преобразува Висшето училище в София в Български университет „Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово“ (дн. Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (известен със съкращението СУ) е най-старото висше учебно заведение в България. Създаден на 1 октомври 1888 г. като висше училище, с решение на Народното събрание. Централното крило на сградата на СУ е построена с щедрите дарения на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптури красят фасадата. Понастоящем в СУ има 15 факултета и 3 департамента, в които се обучават над 14 хиляди студенти.

Коментари

Любопитно

Преобразуване на Висшето училище в Университет

Написано от Пещераинфо

На 23 януари, през 1904 година, е приет закон за Университета, който преобразува Висшето училище в София в Български университет „Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово“ (дн. Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (известен със съкращението СУ) е най-старото висше учебно заведение в България. Създаден на 1 октомври 1888 г. като висше училище, с решение на Народното събрание.  Централното крило на сградата на СУ е построена с щедрите дарения на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптури красят фасадата. Понастоящем в СУ има 15 факултета и 3 департамента, в които се обучават над 14 хиляди студенти.

Коментари