Общество

През 1983 г. е приет Закон за допитване до народа

На 30 март 1983 година е приет Закон за допитване до народа (референдум). Този закон урежда реда за прякото участие на гражданите в решаването на общодържавни и местни въпроси. Референдумът е пряко гласуване, при което целият електорат трябва да одобри или отхвърли дадено предложение. То може да бъде нова конституция, конституционна промяна, закон, отзоваване на избран служител, или просто определено правителствено решение.  Референдумът е форма на пряка демокрация. Прякото участие на гражданите в управлението на държавата и общините се осъществява чрез национален референдум, местен референдум, общо събрание на населението и подписка. Право на участие в посочените в ал. 1 форми на пряката демокрация имат всички български граждани с избирателни права. Въпросите, които се решават чрез допитване до народа не подлежат на последващо одобрение или утвърждаване, освен ако в закон е предвидено друго.

Коментари