Общество

През 1970 г. започва строителството на АЕЦ Козлодуй

Написано от Пещераинфо

На 6 април, през 1970 година, започва строителството на „АЕЦ Козлодуй“.  В изграждането на уникалното за България съоръжение участват над 100 000 строители и монтажници. На площадката на централата са осъществени няколко изцяло български проекта, които се внедряват за първи път в световната практика при строителството на атомни електроцентрали. Някои от тези технически решения, разработени в Енергопроект, са значителни инженерни постижения, към които проявяват голям интерес и специалисти от други страни. Въвеждането на мощностите на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ се осъществява на три етапа. Първият етап завършва с изграждането на 1-ви и и 2-ри блок, снабдени с водо-водни енергийни реактори с електрическа мощност 440 мегавата всеки един (ВВЕР- 440, модел В- 230). Блоковете са въведени в промишлена експлоатация, съответно през юли 1974 и ноември 1975 г. Блокове 3-ти и 4-ти са въведени в промишлена експлоатация, съответно през декември 1980 и май 1982 г. Инсталираните реактори ВВЕР- 440, модел В- 230 имат корпуси с неръждаема наплавка и усъвършенствани системи за безопасност. Въвеждането в експлоатация на 5-ти и 6-ти блок с реактори ВВЕР-1000/В-320 (трети етап) е осъществено, съответно през септември 1988 г. и декември 1993 г. Новите блокове са оборудвани със системи за автоматизиране на технологичните процеси. Изградено е хранилище за отработило ядрено гориво и временно хранилище за ниско и средноактивни отпадъци. Изграден е и комплекс съоръжения за преработка на радиоактивни отпадъци (РАО) и склад за временно съхраняване на контейнери с преработени РАО.

Коментари