Общество

През 1969 година, БАН чества своята 100-годишнина

Написано от Пещераинфо

На 1 октомври, през 1969 година, БАН чества своята 100-годишнина в зала „Универсиада“. Тодор Живков връчва на председателя на БАН орден „Георги Димитров“.Българската академия на науките е създадена през 1911 г., на основата на съществувалото дотогава Българско книжовно дружество (БКД), основано през 1869 г. в Браила. Според приетия през 1911 г. устав са обособени три клона на БАН: историко-филологически, философско-обществен и природо-математически. Печатният орган на БАН е „Списание на БАН“, което излиза от 1911 до 1945 г., през 1950 г., 1951 г. и от 1957 г. Други издания: „Летопис на БАН“, „Сборник на БАН“. През 1947 г. се приема нов устав на БАН. Съгласно новата политическа система в страната, са усвоени и нови функции. До 1946 г. Академията е оглавявана от: Ив. Евстратиев Гешов (1898-1924), Л. Милетич (1924-1937), Б. Филов (1937-1944) и Д. Михалчев (1944-1947).

Коментари