Общество

През 1959 г. е снована Българската национална телевизия

Написано от Пещераинфо

Основана през 1959 година, Българската национална телевизия е официално открита на 26 декември същата година. През 1964 г. към Министерството на културата е създадена Главна дирекция „Българска телевизия и радио“. През 1971 г. радиото и телевизията в България са обособени в Комитет. От 1977 г. Българската телевизия и Българското радио придобиват статут на самостоятелни юридически лица към Комитета за наука, изкуство и култура.През 1986 г. двете медии отново са обединени в Комитет за телевизия и радио към Министерски съвет. На 6 март 1990 г. IX-то обикновено НС приема решение за временния статут на Българската телевизия и Българското радио, съгласно което двете организации се обособяват като самостоятелни институции. От 1992 г. наименованието на медиата е Българска Национална Телевизия. Към настоящия момент БНТ осъществява своята дейност по силата на Закон за радиото и телевизията.БНТ е юридическо лице със седалище София. Тя е национален обществен телевизионен и далекосъобщителен оператор.БНТ има четири териториални поделения – центрове в градовете Благоевград, Варна, Пловдив и Русе. От 19 юли 2001 г. медиата е лицензиран национален далекосъобщителен оператор и национален телевизионен оператор за програмата „Канал 1“. От същата дата БНТ притежава лицензии за четирите регионални програми на центровете си – „Пирин“, „Море“, „Пловдив“ и „Север“.Първото предаване на телевизията в България е прякото излъчване на 7-мо ноемврийската манифестация от площад „9 септември“ (дн. „Александър Батенберг“) през 1959 г. 
От 1974 г. започва своята дейност Втора телевизионна програма. През годините този телевизионен канал дава предимство на културните програми и авторските предавания. От 1 юни 1992 г. Първа програма придобива наименованието „Канал 1“, 
а Втора програма – „Ефир 2“. От май 1999 г. БНТ излъчва сателитната програма „ТВ България“. След закриването на „Ефир 2“ (1998), БНТ продължава да изпълнява своята функция на обществена медиа чрез 24-часовата програма „Канал 1“ и сателитната програма „ТВ България“.

Коментари