Общество

През 1944 г. разтурят организацията „Бранник“

Написано от Пещераинфо

На 10 октомври, през 1944 година, Правителството на България приема наредба-закон за разтуряне на младежката организация „Бранник“.На 29 декември 1940 г., с приемането на „Закона за организиране на българската младеж“ се създава организацията Бранник, като младежка организация. Създадена е от правителството на проф. Богдан Филов. Основният лозунг на Бранник е „Борис, България, Бог!“ Емблемата е с формата на щит, в средата на който има голяма буква „Б“.Структурата на новата организация се изгражда отгоре-надолу и главните ръководители се назначават от правителството.Административната структура е по области, начело с областен войвода. През 1943 година организацията наброява около 450 000 членове.
След 9 септември 1944 г. е обявена за фашистка организация, забранена е а членовете й са преследвани и репресирани от комунистите.

Коментари