Общество

През 1909 г. е приет Правилник за Народния археологически музей

Написано от Пещераинфо

На 30 ноември 1909 година е приет Временен правилник за Народния археологически музей. На 7 декември подобен правилник е приет и за Народния етнографски музей.Според Закона за народното просвещение от 1909 г., в страната функционират два музея: Археологически народен музей и Етнографски народен музей. Приемник на Народния музей става Археологическият музей. Сред основните му задачи са: да събира, съхранява, поддържа, всички паметници и старини в България, които имат архитектурно- художествено значение. Временният правилник на Народния археологически музей се приема въз основа на Закона за Народното просвещение от 1909 г. С него в музея се обособяват четири отдела: старовековен, средновековен, нумизматичен и художествен.

Коментари