Общество

През 1895 г. е основан БТС

На 27 август, през 1895 година, е основан Българският туристически съюз. Българският туристически съюз (БТС) е независимо, доброволно, непартийно и неправителствено сдружение с идеална цел, основано на 27-28 август 1895 г. на Черни връх във Витоша под ръководството на писателя Алеко Константинов (Щастливеца). Алеко Константинов е патрон на съюза. Членове на съюза могат да бъдат физически и български юридически лица. Съюзът насърчава развитето на различни форми на туризъм и отдих, родолюбива, природолюбива и екологична дейност; стимулира специфични спортове като алпинизъм, спортно ориентиране, спелеология (пещернячество).
Една от инициативите на съюза е Движение 100 национални туристически обекта, водещо началото си от 1966 г. БТС разполага общо с 410 обекта, като 219 от тях са хижи с 13 062 легла, заслони – 26 броя с 283 легла, домове – 33 броя с 2394 легла, 33 туристически спални с 1296 легла, къмпинги – 13 броя с 383 легла.
Печатни органи: вестник „Ехо“ и списание „Български турист“. Официалният празник на организацията се чества в последната неделя на месец август.

Коментари