Общество

През 1873 г. е основано читалище „Надежда“

Написано от Пещераинфо

Пещера. На 20 юли, през 1873 г. е основано пещерското читалище “Надежда”. Преди Освобождението в нашите земи е имало около 130 читалища, пещерското е на 48 място по ред на създаване. Имената на учредителите не са известни, знае се само името на касиера Христо Цикалов. Читалището е развивало просветна дейност, като е предлагало книги, вестници и списания на младежите в града. По време на Априлското въстание 1876 г. и Руско – турската война 1877 – 1878 г. дейността му замира. Възстановено е отново през 1881г.

Коментари