Общество

През 1831 г. Петър Берон защитава докторска дисертация

На 9 юли, през 1831 година, Петър Берон защитава докторска дисертация по медицина в Мюнхенския университет. Петър Хаджиберович Берон е български просветител, учен, енциклопедист, педагог, философ, лекар и естественик. Владеел 9 езика. Роден в Котел ок. 1795 г. Учил медицина в Хайделберг и Мюнхен. През 1831 г. защитава докторат. През 1824 г., с помощта на Антон Иванов, издава „Буквар с различни поучения“, т. нар. „Рибен буквар“, наречен така заради изобразения на корицата делфин. Това е първият български буквар – издаден от д-р Петър Берон в Букурещ. Автор на около 20 научни труда.

Коментари