Институции Общество

Предупреждение: По време на събора водата да се използва само за битови нужди

Пещера.От 20 ч. на 28 юли до 8 ч. на 31 юли се забранява използването на питейна вода за други освен битови нужди на летовище "СКв.Константин". Ограничението се налага заради очакваното струпване на хора за Втория регионален събор на народното творчество, което ще увеличи консумацията на вода. Във водоизточника на Курорта има недостатъчност на вода, което налага ограничаването на напояването, поливането, миенето на тераси, моторни превозни средства и др. 

Нарушителите ще бъдат санкционирани по Наредбата за обществения ред.

Коментари