Институции

Предстои публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета в Пещера

Пещера. Община Пещера обявява публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Пещера за 2012 г. и Проект на бюджет на Община Пещера за 2013г. Кметът на Община Пещера кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и обществеността да присъстват на общественото обсъждане и да изразят становища. Общественото обсъждане ще се проведе:
– На 18 февруари 2013 година от 17 часа в залата на НЧ „Развитие“ гр. Пещера.
– На 19 февруари 2013 г. от 17.30 часа в клуба на пенсионера с. Радилово.
– На 19 февруари 2013 г. от 18.30 часа в читалище „Сергей Румянцев“ с. Капитан Димитриево.
Становища могат да се направят и на е-mail: mayor@peshtera.bg

Коментари