Общество

Предстои обществено обсъждане за Депото

Написано от Пещераинфо

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОЛЕМИЯ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПО ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД ГР.ПЕЩЕРА“ КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 МАРТ ( СРЯДА ) ОТ 17.15 ЧАСА В САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ ГР.ПЕЩЕРА.

В ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ УЧАСТВАТ ЕКСПЕРТИ, КОИТО ЩЕ МОГАТ ПОДРОБНО ДА РАЗЯСНЯТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ДА ОТГОВОРЯТ НА ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ.

Коментари