Институции Общество

Представиха сратегията на МИГ-Пещера

Пещера.Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Пещера и възможностите за финансиране бяха представени на последната от поредицата информационни срещи, организирани от СНЦ „МИГ-Пещера“. Срещата се проведе в изпълнение на Договор № РД 50-94/17.08.2016 г. между СНЦ „МИГ – Пещера", Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 година.

Sreshta-MIG

Самата стратегия е написана след проведени срещи с бизнеса, неправителствените организации и гражданите в трите населени места на община Пещера, уточни координаторът на Местната инициативна група Емил Захариев. Пред присъстващите говори и кметът Николай Зайчев. След предложените идеи и обсъдените възможности са определени три приоритета. Първият е стимулиране на инвестиционната активност за постигане на динамична, конкурентноспособна икономика. Вторият приоритет е развитие на човешките ресурси, качествено образование и социална среда. Подобряване на привлекателността и качеството на жизнената среда е третият приоритет.

Ако стратегията бъде одобрена местната общност ще може да кандидатства с проекти пред МИГ-Пещера на стойност малко над 5 000 000 лв. по различни мерки.

Коментари