Институции

Председателят на Общински съвет – Пещера свиква старейшините на заседание

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на четиридесет и първо заседание – посветено на 12 октомври – Денят на българската община. Заседанието ще се проведе на 12.10.2018 г. /петък/ от 17. 30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Поздравителни слова от Председателя на Общински съвет – Пещера, Кмета на Община Пещера и гости по случай 12 октомври – Денят на българската община.

2. Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Пещера” на Райна Владимирова Афионлиева .
                                                      Докладва: Фаня Иванова – общински съветник

Коментари