Общество

Преди 51 години е открито ОУ „Патриарх Евтимий“ в Пещера

Пещера.Поради увеличения брой на учениците в Пещера и остарялата материална база, по решение на Изпълнителния комитет на Общинския съвет, през 1959 г. започва строителството на нова сграда на основно училище в западната част на града.

Строителството на новата сграда завършва през 1960 г. и лентата е отрязана на 7 септември. Паралелките на новото училище се сформират с част от учениците на прогимназията  ”П.Р.Славейков” и тези на турското училище в ”Сивата махала” от  западните и югозападните квартали на Пещера. По решение на учителите и на Общинския съвет училището е наречено ”Великия Октомври”. Макар че ученическия състав е смесен в етническо отношение – от български и турски деца, с много ентусиазъм и много трудности се сформира един задружен училищен колектив.

През 1990 г. с решение на Временната управа на Общинския съвет училището приема за патрон името ”Патриарх Евтимий”.

Коментари