Общество

Преди 27 години на 1 ноември е учредено дрежуството на армъните в Пещера

Написано от Пещераинфо

На 1 ноември 1993 г.   в Пещера е учредено дружество на армъните – власи, като част от асоциацията на власите със седалище  гр. Видин.

Арумъните (армъни, аромъни, наричани още власи, цинцари, куцовласи, македонци, каравласи; самоназвание на арумънски: Armãnj, Rrãmenji, Rrãmãnji, на румънски: Aromâni на гръцки: Αρμάνοι) са народ, населяващ в южните части на Балканския полуостров. Населяват Северна Гърция, части от Албания, Република Македония и България. Говорят различни диалекти на арумънския език, който е част от групата на балканските романски езици, близък до румънския език. Първите колонии се появяват в градовете Мелник, Горна Джумая /дн. Благоевград/, Дупница, Татар Пазарджик, Пловдив, Станимака, Пещера, Стара Загора, София. По вероизповедание са православни християни.

Коментари