Институции

Предизборна програма на ДПС

Написано от Пещераинфо

През всичките 32 години от създаването си досега, с политическата си дейност ДПС е било определящ фактор на сигурност и стабилност в обществото и държавата. С отказа от реваншизъм и установяването на българския етнически модел, чийто архитект е основателят на партията д-р Ахмед Доган,  ДПС практически гарантира мирния преход и териториалната цялост на страната. Партията има ключова роля в геополитическото ориентиране на страната от източния към западния блок. Членството в НАТО и ЕС се осъществи при участието на ДПС в управлението на страната. При това участие в изпълнителната власт (2001-2009 г.) българската икономика отбеляза най-високите си постижения за целия преход:

 • Икономически растеж над 6%
 • 24 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции
 • Най-нисък държавен дълг

Обратно на това, когато ДПС е било извън властта, страната е била в политическа нестабилност, безпринципни управленски коалиции, незавършени мандати и влошаване на икономическите показатели (2009-2022 г.), за да се стигне до ситуацията от последните две години, когато страната беше вкарана в безпрецедентна комбинация от кризи – здравна, икономическа, политическа. С изключение на пандемията останалите кризи са резултат от водената от почти всички политически сили (без ДПС) политика на разделителни линии в българското общество, противопоставяне и използване на езика на омразата. През всичките тези години от 2009 насам ДПС винаги е предупреждавало, че това ще доведе до разделение в българското общество и в следствие на това до политическа криза и упадък на държавността. За последните 18 месеца се смениха 3 служебни правителства и 1 редовен кабинет. Без да се спираме в подробности, известени на всички ни, ще отбележим само, че последният редовен кабинет буквално взриви държавността в страната. Самият кабинет, избран от 4-партийна коалиция, представляваше еманация на безпринципното политическо коалиране в името само на консумирането на властта. През всичките 7 месеца правителството на Кирил Петков беше мощен извор на нестабилност и кризи:

 • Нарушаваше безскрупулно Конституцията и законите на страната
 • Сееше лъжи от сутрин до вечер
 • Усили конфликтите между институциите, включително и между отделните звена на самата изпълнителна власт
 • Задълбочи разделението в обществото, показа яростен и безпринципен реваншизъм
 • Направи фрапантни мегакорупционни сделки вместо широко прокламираната нулева толерантност към корупцията
 • Взриви енергийната сигурност на страната
 • Подкопа жизнения стандарт на българските граждани с невиждана от времето на Виденовото правителство инфлация
 • Издигна „шуробаджанащината“ в основен принцип на кадровата политика в цялата държава

Списъкът с действия, които рушат държавността, може да бъде продължен с още много констатации, но важен е резултатът – тежка институционална криза на държавността в комбинация с политическа и икономическа кризи.

Ние от ДПС смятаме, че България няма повече историческо време за губене в раздори, разделения и унищожаване на държавността. Призоваваме всички национално отговорни политически сили да спрат да чертаят разделителни линии в обществото и да се концентрираме върху намирането на консенсус за излизане от кризите и постигане на сигурност и стабилност на държавата, икономиката и българските граждани.

 1. Въведение

Ние от ДПС смятаме, че първата цел, за да бъдат овладени кризите, е осигуряване на политическа стабилност. Тези избори трябва да дадат отговор могат ли политическите партии да съставят стабилно политическо мнозинство, което да излъчи кабинет с ясна антикризисна програма. Предвид геополитическата ситуация, войната в Украйна, икономическата, енергийната и продоволствената кризи, сглобяването на такова мнозинство е възможно, ако се извърши на принципна ценностна основа.

Предвид:

 • Геополитическия избор на България
 • Кризата на сигурността, настъпила след руската инвазия в Украйна
 • Икономическото възстановяване, зависещо от икономиката и инструментите на ЕС,

ДПС смята, че в 48-то НС трябва да бъде съставено ценностно, идейно хомогенно мнозинство на евроатлантическа основа, т.е. от партиите, които твърдо отстояват тази политическа линия. Това ще позволи такова мнозинство да излъчи кабинет с ясна антикризисна програма, в която ще се следва обща политика с нашите партньори от НАТО и ЕС и ще се използват пълноценно инструментите и помощта на същите.

 • Антикризисни мерки

Антикризисната програма трябва да обхваща период от време максимум 2 години, в който мерките да бъдат насочени към овладяване на кризите в икономиката – инфлация, енергийна и продоволствена сигурност, запазване на производствата, стабилизиране на инвестиционния процес и спиране процеса на снижаване на жизнения стандарт на гражданите. След този период, в зависимост от резултатите, които ще бъдат постигнати, трябва да бъде приета всеобхватна програма за реформи, ускорен икономически растеж и догонващо средното европейско ниво увеличаване на жизнения стандарт на българските граждани.

Настоящата кратка програма отразява вижданията на ДПС за първия период, а именно изготвяне и прилагане на антикризисни мерки.

 1. Фискална и данъчна политика
 • Стабилизиране на бюджета – овладяване на бюджетния дефицит и в средносрочен план неговото намаляване
 • Овладяване на инфлацията с инструментите на данъчната, фискалната и парична политики – включително и контрол върху цените на енергоносителите
 • Запазване на данъчните ставки
 • Максимално използване не еврофондовете за ускоряване на инвестиционния процес
 • Въвеждане на еврото от 01.01.2024 г.
 1. Социална политика
 • Стабилизиране на пенсионната система
 • Изпреварващо инфлацията увеличаване на пенсиите
 • Запазване помощите за пенсионерите
 • Компенсиране на гражданите от енергийната криза и инфлацията
 • Фокус върху мерките за най-уязвимите социални групи
 1. Енергийна политика
 • Осигуряване на стабилност и диверсификация на енергийната система без това да е в ущърб на гражданите
 • Енергийна диверсификация на страната чрез намаляване и ликвидиране на енергийната зависимост от Русия
 • Осигуряване стабилност на енергийната система – газови и петролни доставки на максимално добри цени без посредници
 • Запазване цените на ел. енергията за населението
 • Компенсиране цените на ел. енергията за бизнеса
 • Фиксиране на пределни цени на горивата
 • Помощи за хората, които се отопляват с дърва чрез пълна компенсация на нарастването на цените на дървата за огрев
 1. Селско-стопанска и продоволствена политика

Политиките и мерките, които ДПС предлага в сектор „Земеделие“ са насочени към гарантиране на продоволствената сигурност, справяне с последствията от войната в Украйна, нарастващите производствени разходи и непрекъснато растящата инфлация, включително при цените на хранителните продукти.

Нашата концепция  за гарантирането на продоволствената сигурност се базира на конкретни мерки в три основни направления:

 • Финансово подпомагане на земеделските производители и на преработватели в хранително-вкусовата промишленост
 • Увеличаване на производителността на сектора и стимулиране на устойчиво производство
 • Спешна помощ за уязвимите групи чрез финансова подкрепа
 • Компенсации за високите производствени разходи и за изхранване на животни по Временната рамка за държавни помощи при кризи в подкрепа на икономиката заради войната в Украйна
 • Специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане по линия на Програмата за развитие на селските райони до края на 2022 г. Провеждане на прием на документи и изплащане на 5 % от неусвоените средства или приблизително 65 млн. лв. Средствата ще са предназначени за директно подпомагане на земеделските стопани.
 • Отстъпка от акциза на газьола до максималния разрешен праг по регламент – 0,60лв. на литър за земеделските производители
 • Държавна помощ за картофопроизводителите
 • Държавна помощ за лозарството
 • Подпомагане за преработвателния сектор – за хранително-вкусовата промишленост – до 400 000 евро
 • Временни облекчения за земеделските стопани като намаляване на осигурителната тежест и освобождаване от данъци върху субсидии за земеделските производители.
 1. Регионална политика и местно самоуправление

Мерките трябва да бъдат насочени към компенсиране на общините по актуализация на вече започнатите договори за обществени поръчки, актуализация на увеличените разходи за издръжка на общините в следствие на инфлацията и увеличените цени на енергоносителите, строителните материали и продоволствените стоки:

 • Изработване на механизъм за актуализация на започнатите обществени поръчки
 • Подпомагане на социалните дейности на общините – детски градини, домове за възрастни хора, социални кухни, социален патронаж и т.н.
 • Изготвяне на специална бюджетна капиталова програма на общините
 • Осигуряване на средства за разплащане на държавата към доказано изпълнени строителни работи в техния пълен обем
 • Осигуряване на ритмичност за плащанията на държавата като възложител на обществени поръчки към изпълнителните
 • Спешни законодателни мерки за ускоряване на инвестиционния процес

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Коментари