Институции

Празничен поздрав от Десислава Костадинова пред Общински съвет

Преди 136 години е обнародван първият Закон за общините и градското управление, поставящ началото на местното самоуправление в нашата държава и регламентиращ дейността на органите на местната власт. А преди точно 20 години, по инициатива на Националното сдружение на общините в Република България, датата 12 октомври е обявена за Ден на българската община. За тези две десетилетия този ден се утвърди в националния културен календар.

Днес е празник, но и моментът да обърнем по-различно внимание на хилядите българи, които всеки ден дават своя дял за това българските общини да се развиват, работят неуморно за местното самоуправление. Като започнем от служителя, който взима документите на гишето и стигнем до кметовете на градовете и селата, това са хората, които стоят най-близо до гражданите.

Честит празник, скъпи служители на общинската администрация,

Вие сте тези, които полагат ежедневни усилия, за да се развива нашата община и населените места в нея, вие работите за благоустрояване на нашата жизнена среда, от вас зависи да получаваме по-качествени административни услуги.

Честит празник и на вас, уважаеми общински съветници, които също трябва да работите в услуга на гражданите, гарантирайки със своите решения всяко добро начинание.

Като жител на Община Пещера, скъпи общинари, ви благодаря за това, че служите на интереса на местната общност! И тук ще ви припомня останалото в история обръщение от Гетисбърг, в което с казва, че управлението на народа, от народа, за народа няма да изчезне от лицето на Земята!

Нека местното самоуправление в Пещера продължава да бъде силно и отговорно в полза на гражданите!

Бъдете живи и здрави! Нека делата ви бъдат добри и гарантират европейското бъдеще на нашата община!

Коментари