Общество

Празник на пивоварите

Pixabay
Написано от Пещераинфо

Определен с Решение на УС на Съюза на пивоварите в Република България през 1996 година. Чества се в Деня на св. Пророк Илия поради това, че кръстителят на Съюза – агатоникийски епископ Наум, избира Светия Пророк за покровител на пивоварите.

На нашата територия бира се произвежда от хилядолетия, а преди около 150 години започва и промишленото производство на напитката.

Бира се пие в България от хилядолетия, а днес консумацията на пиво на глава от населението е 72 литра или 218 чаши на човек. Най-предпочитана е светлата бира.

Коментари