Общество

Празник на икономистите в България

Отбелязва се от 2005 година, с решение на МС, по повод 110 години от създаването (1895) на първото българско икономическо дружество в България, преименувано през 1990 г. в Съюз на икономисите в България.

Коментари