Общество

Празник на българските юристи

В България се честват Денят на българската конституция и Денят на юриста.  Датата е определена по инициатива на Съюза на юристите в България. С Решение на Министерския съвет от 12 март 1991 г., 16 април – денят, в който първото Велико Народно събрание приема през 1879 г. Търновската конституция, е обявен за професионален празник на българските юристи.

Коментари