Общество

Празник на БСП

Написано от Пещераинфо

Датата 2 август е одобрена от 41-я конгрес на БСП (1994 г.) за празник на партията. Това е денят на учредителния конгрес на БСДП (20 юли 1891 г. ст. ст.). Българската социалистическа партия е наследник на Българската социалдемократическа партия, създадена на 2 август 1891 г. на връх Бузлуджа. От 1894 г. е Българска работническа социалдемократическа партия (БРСДП). През 1903 г., на X-я конгрес БРСДП, се разделя на две. Част от нея се обособява в Българска работническа социалдемократическа партия (широки социалисти), наследник на която е сегашната Българската социалдемократическа партия (БСДП). Друга част се обособява в Българска работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти), която през 1919 г. се преименува в Българска комунистическа партия (БКП) (тесни социалисти), обявена извън закона през 1924 г. През 1927 г. се създава Работническата партия – като легално проявление на БКП, през 1934 г. е забранена. През 1938 г. двете партии се сливат под името Българска работническа партия (комунисти). През 1948 г. се преименува в Българска комунистическа партия, а от 3 април 1990 г. – в Българска социалистическа партия.

Коментари

Общество

Празник на БСП

Написано от Пещераинфо

Датата 2 август е одобрена от 41-я конгрес на БСП (1994 г.) за празник на партията. Това е денят на учредителния конгрес на БСДП (20 юли 1891 г. ст. ст.).
Българската социалистическа партия е наследник на Българската социалдемократическа партия, създадена на 2 август 1891 г. на връх Бузлуджа. От 1894 г. е Българска работническа социалдемократическа партия (БРСДП). През 1903 г., на X-я конгрес БРСДП, се разделя на две. Част от нея се обособява в Българска работническа социалдемократическа партия (широки социалисти), наследник на която е сегашната Българската социалдемократическа партия (БСДП).  Друга част се обособява в Българска работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти), която през 1919 г. се преименува в Българска комунистическа партия (БКП) (тесни социалисти), обявена извън закона през 1924 г. През 1927 г. се създава Работническата партия – като легално проявление на БКП, през 1934 г. е забранена. През 1938 г. двете партии се сливат под името Българска работническа партия (комунисти). През 1948 г. се преименува в Българска комунистическа партия, а от 3 април 1990 г. – в Българска социалистическа партия.

Коментари