Институции

Правителството ще разгледа меморандум за разбирателство с „Биовет“ АД за новия завод в Пещера

На днешното заседание Министерски съвет ще разгледа проект на решение за одобряване проект на меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „Биовет“ АД за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект „Завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки“ – Пещера, и за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки“ – Пещера.

Коментари