Институции

Правителството прекрати концесия в Брацигово

Министерският съвет прекрати едностранно концесионен договор от 2007 г. за предоставяне на втора концесия за добив върху част от минералната вода от сондаж №5 на находище „Брацигово”. Решението е прието във връзка с констатирано неизпълнение на основни задължения на концесионера „Фърст Файненшъл“ АД. Министърът на околната среда и водите е упълномощен да уведоми концесионера за прекратяването на концесионния договор и да предприеме действия за прекратяването му, в т. ч. приемане на обекта на концесията и осигуряване на неговото управление в съответствие с действащото законодателство и търсене по съдебен ред на дължими от концесионера плащания/МС/

Коментари