Институции

Правителството на ГЕРБ отпусна 2,5 милиона лева за ремонт на част от пътя Пещера-Брацигово и едно от неговите отклонения

Написано от Пещераинфо

Над 6 милиона лева допълнително за 2020 година отпусна правителството на ГЕРБ за Област Пазарджик с Постановление на Министерския съвет.

Средствата са под формата на целева субсидия и отиват в общините Пазарджик, Лесичово, Септември, Пещера и Стрелча. Парите ще бъдат инвестирани в изграждане на важни инфраструктурни обекти. Община Пазарджик получава от републиканския бюджет допълнително 2 млн. лв. за изграждане на спортни зали, площадки и игрища в спортен комплекс. „Благодарение на добрата работа на правителството и сътрудничеството с местната власт се финансират важни проекти за да се подобри жизнената среда на хората тук“, така коментира решението да бъдат отпуснати допълнителни средства от правителството, областният координатор на ГЕРБ Пазарджик Найден Шопов.

45 000 лева са отпуснати на община Лесичово за основен ремонт на улица 37-ма в село Церово.

2 млн. 500 хил. лв. отиват в Община Пещера за ремонт и благоустрояване на републикански път III -377 с идентификатор 56277.3.1429 от О.Т. 916 до О.Т. 900 . Ремонтът ще обхване отсечка от км.0+927 до км. 2+242 от пътя Пещера-Брацигово. В същата сума е предвидено да се ремонтира и ул. „Петър Раков“, както и прилежащата и инфраструктура.

Община Септември получава 1 млн. 546 хил. лв. От тях 864 000 лв. са за изграждане и обновяване на площад в квартал 187 в град Септември. Други 149 000 лв. са за ремонт на общински път от строителната граница на гр. Септември до Стопански двор „Фермата“. В рамките на отпуснатата субсидия, за Община Септември, влизат и 533 000 лв. за ремонт и реконструкция на улица „Сараньово“ в общинския център.

1млн. 927 хил. лв. отпусна правителството на ГЕРБ за Община Стрелча. Парите са целева субсидия за доизграждане на настилки на улиците „Независимост“, „Марко Нешев“, “Пенчо Генов“, „Бойчо Ханджиев“ и „Димчо Дебелянов“. От тези средства ще бъде извършен и основен ремонт на прилежащите към улиците водопроводи, ще бъде ремонтиран покрива на градската минерална баня и на детска площадка в градския парк на Стрелча.

Благодарение на правителството на ГЕРБ община Пещера ще получи една от най-големите целеви субсидии в област Пазарджик. Още веднъж показахме, че когато се работи с грижа за хората резултатите не закъсняват. За ГЕРБ няма малки и големи общини. Доволна съм и от работата си като народен представител. Моите усилия се увенчават с успех и така Пещера ще получи така необходимите средства за ремонт на отклонение от пътя Пещера-Брацигово“, допълни народният представител Десислава Костадинова.

Коментари