Общество

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ В СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ В СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД:

НЕОБХОДИМО Е

• ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА УДОБНО МЯСТО В ДОМА ФЕНЕРЧЕ, ТРАНЗИСТОР, ЧАНТИЧКА ЗА ДОКУМЕНТИ И ОСОБЕНО ЦЕННИ ВЕЩИ, АПТЕЧКА, СВИРКА, ПО ЕДНА ТОПЛА ДРЕХА ЗА ВСЕКИ, РЕЗЕРВ ОТ ВОДА И ХРАНА.

• МЕБЕЛИТЕ ДА СА ЗДРАВО ЗАКРЕПЕНИ И ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ ВЪРХУ

ТЯХ ГОЛЕМИ И ЛЕСНОПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ.

• ДА СЕ ЗНАЯТ НАЙ-БЕЗОПАСНИТЕ МЕСТА ЗА УКРИВАНЕ. ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ НАЙ-ОПАСНИ СА БАЛКОНИТЕ, ВЪНШНИТЕ СТЕНИ, СТЪЛБИЩАТА И АСАНСЬОРИТЕ.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

• ДА НЕ СЕ НАПУСКА ЖИЛИЩЕТО ИЛИ СГРАДАТА, ОСВЕН АКО Е ВЪЗМОЖНО ИЗЛИЗАНЕ ЗА ОКОЛО 10 СЕКУНДИ.

• ДА СЕ ЗАЕМЕ НАЙ-БЕЗОПАСНОТО МЯСТО В СГРАДАТА- ПОД РАМКАТА НА ВРАТАТА, БЛИЗО ДО ВЪТРЕШНА СТЕНА, КОЛОНА ИЛИ ПОД СТАБИЛНА МАСА ИЛИ ЛЕГЛА.

• ДА НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА ЖИЛИЩЕТО ДОКАТО ПРОДЪЛЖАВА ТРУСЪТ.

• ДА СЕ ЗАСТАНЕ ДАЛЕЧЕ ОТ СГРАДИ И ДАЛЕКОПРОВОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ НА СГРАДАТА.

• АКО СЕ ШОФИРА ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ НА ОТКРИТО И БЕЗОПАСНО МЯСТО И ДА СЕ ИЗЧАКА КРАЯ НА ТРУСА.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

• ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ ТОКЪТ, ВОДАТА И ГАЗТА.

• ДА СЕ ВЗЕМЕ ПОДГОТВЕНИЯ БАГАЖ И БЪРЗО ДА СЕ НАПУСНЕ СГРАДАТА.

• ДА СЕ СЛИЗА ПО СТЪЛБИТЕ И ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА АСАНСЬОРА.

• ДА СЕ ОСИГУРИ ПРЕДИМСТВО НА МАЙКИТЕ С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА.

• ДА СЕ ЗАСТАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ НАЙ-МАЛКО ВИСОЧИНАТА НА СГРАДАТА И ДАЛЕЧЕ ОТ ДАЛЕКОПРОВОДИ.

• ДА СЕ ОКАЖЕ ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ.

• ДА СЕ ОБОЗНАЧАТ МЕСТАТА, НА КОИТО ИМА ЗАТРУПАНИ ХОРА И ДА ИМ СЕ ПОМОГНЕ, АКО Е ВЪЗМОЖНО.

• ДА СЕ СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИИТЕ ПО РАДИОТО.

 

Коментари