Институции

По-добри условия за служители и посетители в Общината

Написано от Добрина Димитрова

Пещера.Служителите на Общинска администрация работят при все по-добри условия. След реализирането на проекта за енергийна ефективност, цялостния ремонт на санитарните помещения, които дълги години бяха повод за срам при посещението на външни хора, сградата вече има и централна климатична система.

По европейския проект, в цялата сграда на Общинска администрация се подмени и изгради тръбна инсталация с възможност за охлаждане и затопляне на сградата, а освен това се доставиха и монтираха конвектори с възможност за охлаждане и затопляне с цел подобряване на условията на работа и комфорта на посетителите/ползватели на комплексните услуги, предоставяни от Общинската Администрация Пещера. Монтирана бе и хладилна машина – термо помпа, както и централен климатик, чрез който ще се поддържа микро климат в цялата административна сграда.

Продължават и дейностите по преустройството на бившия ресторант „Родопски светлини“, част от административната сграда на Община Пещера, в Комплексен център за обслужване гражданите. Още в първата година от мандата на Николай Зайчев като кмет, помещенията бяха откупени от частен собственик с цел подобряване и улесняване на достъпа до услуги. С откриването на Центъра, гражданите ще имат пълен достъп до всички общински звена, без да се налага да обикалят из етажите на Общината.

Коментари