Вашите сигнали Институции

По вашите сигнали – защо има ограничители за паркиране на част от ул.“Св.Константин“

Пещера.Във връзка с публикации в социалната мрежа Фейсбук за поставени стопери, предотвратяващи спирането на тротоар по ул."Св.Константин", проверка на Пещераинфо установи, че същите са монтирани с решение на Общинската комисия за безопасност на движението. При тях е постъпила молба от живеещите в къщата, пред която са поставени бетоновите препятствия. След разглеждането и от експертите в комисията е издадено становище такива да бъдат монтирани.

Коментари