Избори

Почти половината избиратели гласуваха в Пещера


Изборният ден в община Пещера започна и протече нормално. На територията на общината се гласуваше в 27 секции, едната от които беше подвижна, след подадени 12 заявления за гласуване с нея.
Като цяло днес в общината право да гласуват имаха 18 837 човека. В Пещера избирателите по списък са16981, В Радилово 1 198 и в Капитан Димитриево 658 човека.

Респективно в града гласуваха 9400(49,9%), в Радилово 739  и във второто по големина село Капитан Димитриево вота си дадоха  658  .

В началото на изборния ден се наложиха две замени на председатели на СИК. Промяната не се отрази на работата на комисията.

Коментари