Вашите сигнали

Почитаме паметта на св. Евдокия на 1 март

Написано от Пещераинфо

Чества се на 1 март – денят на нейната смърт. По произход и вяра, Евдокия била самарянка. Лицето й било толкова красиво, че и художник би се затруднил да изобрази тази красота. Мълвата за нея се носела навсякъде и мнозина благородни младежи, дори представители на властта от други страни и градове се стичали в Илиопол, за да видят и се насладят на красотата й. Тя прелъстявала с голямата си красота и така погубила мнозина, събирайки посредством плътска нечистота своето срамно наследство от богатството на тези страни. Но дошло време, когато Творецът погледнал към Своето създание, погубено от злобата на дявола, и поискал да го обнови.  Обръщането на тази велика грешница към Бога направил един монах на име Герман. Той дошъл в Илиопол и отседнал при един християнин, живеещ в съседство с къщата на Евдокия. Когато монахът започнал псалмопението си, Евдокия чувала всичко. Грешницата изпитала дълбоко умиление и не спала до разсъмване, размисляйки за многото си грехове, за Страшния съд и за непоносимите мъки на грешниците. Тя решила да започне нов живот, според закона Господен, и помолила Герман да я отведе в една обител, където благочестиви жени служели Богу чрез непрестанна молитва, пост и трудове. Евдокия се поселила при тях и се молела дене и ноще, като оплаквала греховете си. Когато след известно време игуменката на манастира се поминала, Евдокия била избрана на нейното място, защото със строгия си живот спечелила уважението на всички. Но в Илиопол много жалеели за заминаването на хубавата Евдокия и скоро започнали преследване против нея. Повикали на съд Евдокия, но Бог й помогнал, като й дал сила да прави чудеса, които убедили самия управител на страната и множество народ в истината на християнската вяра. Оттогава Евдокия живеела спокойно в своята обител, обръщала мнозина в пътя на истинската вяра и достигнала дълбока старост. Когато римският император Адриан (117-138) предприел гонение против християните, Евдокия била осъдена на смърт като разпространителка на християнската вяра. Тя била посечена с меч в първия ден на месец март, през 126 година.

Коментари