Общество

Почина проф. д-р Стайко Спиридонов – изпълнителен директор на „Хигия“- Пазарджик

Написано от Величка Ачева

Пазарджик. Почина проф. д-р Стайко Спиридонов – изпълнителен директор на "Хигия"- Пазарджик. 

Проф. д-р Стайко Спиридонов завършва Медицинска академия – гр. София през 1977 г.  Придобива специалност по обща хирургия. През 2002 г.  е приет за член на Френската асоциация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия SOFSEP. Защитава дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор по медицина. През 2011 г.  Факултетът по обществено здраве към Медицински университет – София му  присъжда научно звание «доцент» по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването». тодина по- късно Академичният съвет към Медицински университет – София одобрява избора му за заемане на академична длъжност „Професор“.

Поклонението ще се състои на 25 януари 2019 г., петък,  от 14 часа на Гробищния парк в Пазарджик.

 

Коментари