Институции

Похвално : 50 социално слаби от Брацигово ще имат топъл обяд

Брацигово. Обществена трапезария, в която ще се хранят 50 крайно нуждаещи се хора от общината, ще бъде открита на 1 октомври в Брацигово.  Васил Гюлеметов- кмет на общината  е подписал договор с Министерството на труда и социалната политика за финансиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга. Проектът се реализира от 2009 г., като целта му е през зимните месеци да се осигури помощ и подкрепа на най-нуждаещите се от това лица и семейства с ниски месечни доходи. Обядът ще се приготвя и доставя ежедневно през работните дни,  до 30.04.2013 г.включително от кухнята на Домашен социален патронаж. От топла храна, до края на април ще се възползват хора, които получават социални помощи, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи и семейства, получаващи минимални пенсии, скитащи и бездомни. Финансирането на услугата за едно лице на ден е 2.20 лв. и включва топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб.

Коментари