Институции

Последен ден за плащане на данъка върху доходите с отстъпка

 11 февруари е последният ден, в който физическите лица могат да платят дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка от 5%, съобщиха от приходната агенция. От НАП напомнят, че плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси. Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път.

Коментари