Институции

Поскъпва стопанската вода в Пещера

Пещера. 36 лв. с ДДС да стане годишната такса в община Пещера за ползване на стопанска вода от домакинство, обитаващо къща, и 15 лв. – за апартамент, предвиждат промени в тарифата по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пещера.  Причините, които налагат приемането са във връзка с настъпила промяна на цената на доставяната стопанска вода от доставчика и необходимост от извършване на разходи по ремонти на амортизираната водопроводно мрежа.  Подобряване качеството на предлаганата услуга „доставка на стопанска вода“, гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.

 

С П И С Ъ К
На фирмите, ползващи стопанска вода и дължимия размер на цената за
предоставяната услуга

Име на фирмата
Цена /лева/

годишно

ЕТ“Григоров и син“
750

ЕТ“Валкин“
120

„Гудекс“ АД
720

ЕТ“Герчев“
240

ЗП“Щерьо Тахов“
300

Гидо“ООД
180

Тенис ски-клуб
120

Трансервиз“ ООД /автогара/
240

„Дафтранс“ /база/
360

„Бари груп КБК“ ООД
240

Аскона – 1П.Енев- Ракиджийница –Петко Енев
600

Диамант- 91″ ООД
120

.“СВИК“ ООД
240

ЕТ“Тектан-Стефан Иванчев“
100

„Нагитранс
240

ЕТ“Али Индже
120

Автомивка „Стадиона“Стайков1″ЕООД
750

ЕТ“Янис 96 –Стоян Лупанов
100

ТК“Виктория“-ООД
100

Херкал ООД
750

„Грибаш -2″ООД
750

„Ванина 2007″ЕООД
750

„Дукас Транс“ЕООД
750

Цената на услугата ще се заплаща на две равни вноски, съответно до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължима. Предложението ще бъде гласувано на сесията на ОбС на 31 януари.

Коментари