Институции

Поредна среща по ромските въпроси се проведе в Пещера

Написано от Пещераинфо

Пещера.Общински съветници, здравни медиатори,образователни медиатори, обществени възпитатели, експерта по ЕДВ към община Пещера, студенти се срещнаха с със представители и формални и неформални лидери от двата ромски квартала „Пирин и Луковица”.  На срещата беше представен проект, финансиран от Европейската комисия по Програма „ДАФНЕ”. „Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност”, който ще се изпълнява от ЦМЕДТ „Амалипе”, съобщи за Peshterainfo.com Юксел Яшаров. Основната цел на проекта е да подпомогне развитието на ромската общност чрез преодоляване на традиционни практики като ранните бракове и отпадането от училище, създаване на механизми за самоорганизация и взаимопомощ и развитие на услуги, базирани в общността. Една от най-важните дейности по проекта е създаването на 6 Центъра за развитие на ромската общност като иновационна услуга, базирана в общността. Дейността им ще бъде насочена превенция на отпадането от училище, ранните бракове и ранната бременост сред ромските девойки, както и превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;

Освен това на срещата беше съобщено, че със съдействието на община Пещера на 4 юли ще се разкрие „Център за развитие на общността “ . В него ще работят  двама модератори, които ще координират и организират дейностите.

Коментари