Институции

Полицията се отчете пред ОбС

Пещера.Новият началник на Охранителна полиция в Пещера Иван Сердаров отчете работата на РЕП пред Общинските съветници. В следващите дни Пещераинфо ще ви запознае с основните данни в него. Основните усилия на сружителите нва МВР, респективно на РУ Пещера към ОДМВР Пазарджик през 2017 година са били насочени към изпълнение на целите на дейността на ОДМВР Пазарджик и подобряване ефективността в работата за осигуряване на:

-Гранична сигурност. Противодействие на незаконното преминаване на държавната граница и нелегалната миграция;

-Повишаване на способностите на структурите на МВР за реакция и противодействие на тероризма и радикализацията;

         -Гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на избори за Народно събрание на Република България. Недопускане на престъпления против политическите нрава на гражданите;

         -Повишаване на ефективността на превантивната дейност, осъществявана от полицейските органи на МВР;

         -Ограничаване на престъпленията против личността и собствеността на гражданите, с приоритете върху малките населени места и рисковите групи. Противодействие на наркоразпространението;

         -Противодействие на организираната престъпност с приоритет върху незаконния трафик на наркотични вещества, каналите за трафик на хора (каналджийство) и корупцията. Противодействие на киберпрестъпността;

         -Предотвратяване на престъпленията, ощетяващи държавния бюджет;

         -Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.           

Това стана ясно от отчета на полицията пред Общинския съвет. Пещераинфо в следващите дни ще ви представи отделните части от него. Пред общинските съветници беше представен новият началник на Охранителна полиция Иван Сердаров.

Коментари