Криминално

Поливна вода, отново през 2018г.

Пещера.  "ВКС" ЕООД уведомява ползвателите на поливна вода, че съгласно Решение № 132 на Общински съвет Пещера от 30 юни 2016г., т. 1, раздел 17, се преустановява подаването на поливна вода от 1 ноември 2017г. до 1 април 2018 година. 

Коментари