Институции

Полезно: Тече прием за първите 20 медицински сестри, които ще се обучават в Пазарджик

Написано от Пещераинфо

От есента в Пазарджик започва изнесено обучение на студентите специалност „Медицинска сестра”, в момента тече приемът на документи

В сградата на бившия институт за детски учителки в Пазарджик вече тече ремонт и наесен там ще започне обучението на първите 20 приети студенти по специалността „Медицинска сестра“ – образователна квалификационна степен бакалавър към Медицински университет – Пловдив.

Ремонтните дейности ще продължат през цялото лято, за да може септември месец да имаме обособен учебен център, който ще разполага с 4 големи кабинета за по 10 души, конферентна зала за онлайн обучение и друга, която ще бъде помощна зала.

„Това е първият етап от нашите планове. До края на годината ще стартираме ремонта и на самото общежитие, по-скоро на първия етаж, за да можем да поемем тези 20 души, които искат да се обучават тук, а тяхното нощуване ще бъде безплатно”. Това каза Тодор Попов при посещението си в базата, където в момента тече ремонт.

Обучението ще се реализира като изнесена форма и ще се осъществява чрез конферентна връзка с хабилитиран преподавател от Медицински университет – Пловдив. В реално време студентите в Пазарджик ще наблюдават всичко, което се случва в кабинетите на университета по медицина в Пловдив. Целта на това обучение е да не се хвърля финансов ресурс в осигуряването на отделен преподавател за студентите в Пазарджик. Те ще ползват всички екстри, които дава обучението в Пловдив чрез това изнесено обучение и съвременната образователна среда, която ще създадем с обзавеждане и оборудване.“, допълни Гергана Табакова, директор на дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик.

Формата на обучение е редовна и студентите ще придобият образователна квалификационна степен бакалавър, като след това ще могат да кандидатстват за надграждане на образованието със степен магистър – университетът предлага тези възможности и те да описани подробно на сайта на Медицински университет – Пловдив.

Приемът на документи на кандидат–студентите по специалността „Медицинска сестра“ тече в момента. 20 от новоприетите студенти ще имат възможността да се обучават изнесено в град Пазарджик, където ще се провеждат и практическите им занятия в действащите болници.

Обучението е в редовна форма, с продължителност 4 години, предвижда учебна практика и два семестъра преддипломен стаж.

По време на подготовката си студентите получават необходимите знания и умения за прилагане на качествени сестрински грижи, свързани с промоция на здравето, профилактика и лечения на заболявания в болнична и извънболнична помощ, детски заведения за отглеждане и възпитаване, училищни кабинети, старчески домове и други социални заведения.

Желаещите да се обучават за медицински сестри, могат да получат допълнителна информация на сайта на Медицински университет – Пловдив в раздел „Прием“ – https://mu-plovdiv.bg/priem/.

Коментари