Култура

Подарък за театралната публика в Пещера

"КРАЛ ЮБЮ" – абсурдна сатира по Алфред Жари. На 26 септември от 18.00 ч. в Читалището. Вход свободен!

През 1885г. Алфред Жари създава образа на Крал Юбю като пародия на шекспировия „Макбет“. В едноименната постановка той осмива 
самозабравилите се от алчност и властолюбие хора. Какво се е променило след 120 години … 
Режисьор: Иво Игнатов – Кени
Драматург: Добрин Добрев – Додо
Сценограф: Ваня Стефанова
Участват: Валерия Минева, Ива Великова, Мария Драшкова, Ивелин Кръстев, 
Добрин Добрев – Додо, Ивайло Иванов и Иво Игнатов – Кени
Продължителност – 1,20ч.
Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на 
Културата.

Коментари