Институции

Подаваме данъчни декларации в Пощата или по електронен път

Пещера. Годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО ще се приемат в Пощата в Пещера. Служители ще приемат декларациите на всички, които трябва да декларират доходите си за 2016 година. Таксата за услугата е 1,20 лв.
Формуляри на годишните данъчни декларации, клиентите могат да получат след 10 февруари. Декларации могат да се подадат и по електронен път с електронен подпис /КЕП/ или с персонален индентификационен номер /ПИК/ издаден от НАП.