Общество

Повторни консултации за избор на СИК в Брацигово, на 2 септември

Брацигово. В Брацигово на 2 септември ще се проведат повторни консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните СИК, които ще работят по време на изборите и са на територията на Община Брацигово. Консултациите ще се проведат с административен адрес гр. Брацигово, ул.“Атанас Кабов“№ 6а. Необходимо е представителите на политическите сили да имат готовност с предложение за съставите на СИК и подвижните СИК, което да съдържа трите имена и ЕГН на кандидатите, длъжност в комисиите, обазование и специалност. На консултациите задължително трябва да бъдат представени пълномощно от партията или коалицията и удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии.

Коментари