Общество

Повод за празник : Селските жени са около една четвърт от населението на света

15 октомври е обявен за Световен ден на селските жени. Това става на 62-та сесия на Общото събрание на ООН. Идеята е да се привлече вниманието към проблемите на селските жени. Отбелязването на празника е признание и подкрепа за многофункционалността на жените в селските райони, които са предимно земеделски производители и дребни предприемачи. Селските жени са около една четвърт от населението на света. Инициативният комитет към ООН реши Световният ден на жените в селските райони да бъде на 15 октомври – ден преди Световния ден на прехраната, заради решаващата роля на селските жени в производството на храни и сигурността на храните.

Коментари