Общество

Повече хора ще получат пакетирани храни

През последните години някои категории социално слаби граждани имаха право на пакетирани хранителни продукти, раздавани от Български червен кръст (БЧК). Заради големия интерес, спрямо безплатните продукти, през септември 2012 г., се очаква разширяване на списъка от най-нуждаещите се. Това означава, че ако до сега право на пакетираните храни (ориз, спагети, брашно, грис, кус-кус, нишесте) са имали само получилите помощ за отопление през изминалата зима, то от тази есен в списъка, който се подава от социални грижи към БЧК, ще бъдат включени и семейства получавали през предходната календарна година еднократна целева помощ, която покрива част от разходите на дете в първи клас, еднократна помощ по смисъла на Закона за социално подпомагане, както и полагащите грижи за хора с увреждания по Програма „Личен асистент“. Храната се осигурява от интервенционните запаси на Европейския съюз. Също така, по разпореждане на Министъра на труда и социалната политика – Тотю Младенов, от тази зима ще има и увеличаване на средствата за гориво или електричество през зимата. До сега те се отпускаха на два пъти, като общата им стойност възлизаше на 289.60 лв., но от 2012-та сумата ще бъде малко по-висока – 328.60 лв. Приемането на молба-декларация за енергийни помощи тази година започна от 1 юли и ще продължи до 31 октомври 2012 г. Документите се подават в Агенциите за социално подпомагане по постоянен адрес. Право на тази помощ имат лица и семейства, които в предходните 6 месеца са били с доход под гарантирания минимален за страната (65 лв.).

Зина ТЕНЕКЕДЖИЕВА

Коментари