Институции

Плащат декемврийските пенсии по-рано

Националният осигурителен институт съобщава, че във връзка с празничните и почивни дни през месец декември 2012 г. и след съгласуване с Министерство на финансите на сроковете за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия, изплащането на пенсиите за месец декември ще започне на 6-ти декември (четвъртък) и ще приключи на 17-ти декември (понеделник). В рамките на този период пенсии ще се изплащат и на 15.12.2012 г. (събота), който е обявен за работен ден. Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите на декемврийските пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 6-ти декември 2012 г.

Коментари