Институции

Платили сме средно по 31 лева сметка за ток през декември-януари

Анализът на EVN България за последните фактури за потребена електроенергия на клиентите в Югоизточна България показва, че 49,98% oт клиентите имат консумация до 500 киловатчаса през месец януари 2013 г. Средноаритметичната стойност на фактурите за тази група клиенти е 31 лв. без ДДС като през януари 2012 г. средната стойност при тази група клиенти е била 27,2 лв. без ДДС. Консумация в рамките от 500 до 1000 киловатчаса имат 17.93% от клиентите, като средноаритметичната стойност на фактурите при тях е 111,82 лв. без ДДС. Година по-рано – през януари 2012 г., тази група клиенти са били 17,79%, като средноаритметичната стойност на фактурите е била 98,11 лв. без ДДС.

Клиентите с консумация от над 1000 киловатчаса през януари 2013 г. са 10,64% като техният брой е по-голям спрямо януари 2012 г., когато са били 9,72%. Тази група клиенти през януари 2013 г. има средноаритметична стойност на фактурите от 234,46 лв. без ДДС, докато през янаури 2012 г. тази стойност е била 204,26 лв. без ДДС.

Сред основните фактори за размера на януарските фактури за консумирана електроенергия са по-дългият отчетен период при някои клиенти и характерното за зимата завишено потребление.

Не на последно място обаче е по-високата цена на електроенергията от 1 юли 2012 г. сравнено с година по-рано.

Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия. Важно е да се уточни, че това са средни стойности на фактури по отделни нива на потребление и не могат да се отнесат към даден конкретен случай, т.е. възможни са различия в месечната фактура за електрическа енергия. Консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална и зависи от режима и интензивността на използване на електроенергия, от степента на енергийна ефективност в конкретния имот и от цялостната култура на енергоползване на всеки клиент. Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.

Коментари