Институции

План за интеграция на ромите в Пещера събра управници и общественици

Пещера. Кметът на Община Пещера, ромски лидери и общественици се събраха за да обсъдят План за действие за изпълнение на стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик за период от 2012 до 2020 г. Планът за действие дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргилизираните групи, които живеят на територията на общината. Изпълнението му е насочено към подобряване адаптивността и качеството на живот, преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото и мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблема си. При последното преброяване на населението в Р. България към 1 02 2011 г. населението в община Пещера е възлизало на 18 899 човека. Ромската етническа група наброява 799 души. 99 от тях са на възраст от 0 до 9 години, 131 човека са във възрастовата граница от 10 до 19 г. 106 от ромите са на възраст от 20 до 29 г.Най- много 134 са включени във категорията 30 – 39 години. С 29 са по- малко на възраст от 40 до 49 г. От 50 до 59 години са 93 ромски граждани. 54 попадат във възрастова група от 60 до 69 години. 27 човека от ромското население е на възраст над 70 години.

Коментари